Pıhtılaşma Hastalıkları

TTP
DIC
Pulmonel Embolizm
DVT
APS
Konjenital Protein C ya da S Eksikliği
Faktör V Leiden Trombofilisi
Konjenital Antitrombin III Eksikliği
Von Willebrand Hastalığı
Hemofili