Hematoloji Hakkında Sık Sorulan Sorular

Hematoloji nedir?

Hematoloji kelimesinin kökleri nerden gelir?

Hematolojiyle hangi bilim dalları  ilgilenir?

Hematoloji nelerle ve hangi hastalıklılarla ilgilenir?

Ülkemizde hematoloji uzmanlığını kimler yapabilir?

 

Hematoloji nedir?


Hematoloji normal ve hastalıklı durumlarda kanın yapısı ve fonksiyonu üzerine ilgilenen bilim dalı olarak tanımlanabilir.

 

Başa Dön ˆ 

Hematoloji kelimesinin kökleri nerden gelir?

Hematoloji , yunanca “Haima” kökünden gelir. Haima , yunanca “ Kan” anlamına gelir.  
“em, -emia, haemo-, hem, hemat-, hemato-, hemo-“ ekleride  genelde aynı şekilde kan anlamına kullanılabilir. 
Logia”ise hepimizin bildiği gibi “Bilim” anlamına gelir. Dolayısıyla hematoloji için kısaca “ Kan bilimi” diyebiliriz.

Başa Dön ˆ

Hematolojiyle hangi bilim dalları  ilgilenir?

Hematoloji kan ve kan üreten organlarla ilişkili olan çok sayıda  bilim dalının ortak çalışmasından oluşur.  Örneğin bu gurupta erişkinve çocuk  hematologlar ,   iç hastalıkları uzmanları , pediatri uzmanları , biyokimyacılar, immünologlar ,fizyologlar , patologlar ve laboratuar uzmanları , antropologlar, taksonomcular sayılabilir.
Hematoloji aynı zamanda hematolojik hastalıkların etyolojisi , tanısı , tedavisi , takibi ve engellenmesini de içerir.

Başa Dön ˆ

Hematoloji nelerle ve hangi hastalıklılarla ilgilenir?


-Kanın bileşenlerinin  kökeni ve gelişmesinin incelenmesi
-Kanın bileşenlerinin yapısı
-Kan bileşenlerinin görevleri
-Kan bişenlerinin düzenlenme seviyeleri
-Kan bileşenlerinin normal varyasyonları
-Hastalıklarla ilişkili kan bileşenlerinin sayısal ve görevsel bozukluklar

--Her türlü anemi
--Hemofili ve trombositopeni ( Trombosit  azlığı ) gibi nedenlere bağlı kanamalar
--Hemoglobin bozukluğuyla giden hastalıklar
--Lösemi ve lenfomalar
-Hemostatik ( Pıhtılama vs) mekanizmasının anlaşılması
-Kan transfüzyonu ve immünohematoloji
-Hemaferez teknolojisi ve uygulama alanları
-Kök hücre uygulamaları
-Kemik İliği Nakli.
Başa Dön ˆ

Ülkemizde hematoloji uzmanlığını kimler yapabilir?

Ülkemizde hematoloji uzmanlığı iç hastalıkları ve pediyatri uzmanlığından sonra 3 yıl süren ikinci bir  eğitimle alınmaktadır. Genellikle bu uzmalığa “ yan dal uzmanlığı” adı verilir.
Hematoloji ülkemizde üniversitelerimizde İç hastalıkları ve pediyatri Ana Bilim Dallarına bağlı olarak örgütlenen “bilim dalları” olarak hizmet vermektedir. Aynı zamanda gerek sağlık bakanlığın gerekse de özel sektörde de hematoloji uzmanı görev yapmaktadır.

 

Başa Dön