Kan Hastalıkları

Selim Hastalıklar ve Kanserler

Aferez teknikleri nelerdir?

1.Santrifüj Tekniği

Kan , bir kateter yardımıyla vücutdışına alınır. Aferez cihazında santrifüj edilir. En ağır olan kırmız küreler en altta birikir. Hafif olan plazma üstte birikir. Kan pulcukları , beyaz küreler arada birikir. İstenen bileşen alınarak ayrılır.

\"\"

2.Filtrasyon Sistemi
Bu sistemde kan damardan alındıktan sonra  pıhtılaşmasını engellemek için anti-koagulan ( pıhtılaşma engelleyic i)  ilaç eklenir. Bir filtre ile plazması ayrılır. Ayrılan plazma daha sonra ikinci bir filtreden geçirilir. Bu sistem çoğunlukla "çift filtrasyon" yöntemi olarak bilinir.

\"\"

3.Kombine Sistemler

Bu sitemde santrifüj ve filtrasyon teknikleri birleştirilir. Önce bir cihazla kan ayrılır, sonra ikinci aşamada filtre kullanılır. Bu yöntem "kaskat-kademe" yöntemi olarak bilinir.

\"\"