Kan Hastalıkları

Selim Hastalıklar ve Kanserler

Aferez ünitesinin yapısı nasıldır?

Aferez ünitesi başlıca

 • Ekip (Organizasyon)
 • Ünite olanakları
 • Standart işlem tanımları (SOP)
 • Kanuni sorumluluklar; işlem ve kurumsal güvenlik (yeterlilikler)
 • Kalite Kontrol

 

birimlerinden oluşur.

Aferez ekibi kimlerden oluşur?

 

 • Hemaferez ünitesi tıbbi direktörü
 • Hemaferez konsültanı
 • Hemaferez ünitesi teknik sorumlusu
 • Hemaferez hemşireleri
 • Tıbbi sekreter

Aferez ünitesinin altyapısı nasıl olmalıdır?

 

Bir aferez ünitesinin alt yapısı aşağıdaki başlıkları tam olarak karşılamalıdır.

 • Yeterli alan ve fiziki alt yapı
 • Yeterli cihaz ve ekipman
 • Temizlik ve düzen
 • Güvenlik


Aferez yapılan ortamın özellikleri nelerdir?

 • Acil Müdahale İçin Gerekli İlaç ve Ekipman
 • Yeterli Geniş Alan
 • Uygun sıcaklık, yeterli ışık
 • Müzik veya televizyon

\"\"
Lipid Aferezi odası

Aferez uygulayıcısı hangi konularda  yetişmiş olmalıdır?

 • Anatomi, fizyoloji ve hematoloji konularında yeterli bilgiye sahip olmalı,
 • Aferez ile kan ürünleri ve kök hücre toplayabilmeli
 • Tüm terapötik aferez işlemlerini yapabilmeli
 • Donör sorgulaması gerçekleştirebilmeli
 • Hasta ve donör bakımı konusunda eğitimli olmalı
 • Damar yolu konusunda deneyimli olmalı
 • Tüm aferez cihazları ve donanım kontrolüne hakim olmalı
 • Kardiyopulmoner Resusitasyon sertifikasına sahip olmalı
 • Personeldoktor iletişimini sağlayabilmelidir.

 

Bunların yanı sıra

 • Damar yolu konusunda deneyimli olmalı,
 • Tüm aferez cihazları ve donanım kontrolüne hakim olmalı,
 • Kardiyopulmoner Resusitasyon sertifikasına sahip olmalı,
 • Personeldoktor iletişimini sağlayabilmeli
 • Tüm hemaferez işlemlerini uygulayabilme
 • uygun araçların idamesini sağlama konusunda yeterli olmalı,
 • cihazlar ve kalite kontrol ile ilgili var olan ve yeni ortaya çıkan metotları değerlendirme, uygulamaya koyma ve geliştirebilme özelliklerine sahip olmalıdır.