Kan Hastalıkları

Selim Hastalıklar ve Kanserler

Kaskat ya da çift filtrasyonda hangi filtreler kullanılır?

Kaskat Ya da Çift Filtrasyonda Hangi Filtreler Kullanılır?
Çift filtrasyon ile kaskat filtrasyonda birinci aşamada kandan plazma ayrılır. İkinci aşamada ise seçici olmayan fitleler kullanılır. Bu filtrelerin en önemli özellikleri por çaplarıdır.
Belirli bir molekül büyüklüğünün üstünü plazmadan temizlerler.

\"\"

Küçük molekül çapları non-spesifik olgularda şeçilirken  lipid aferezi gibi durumlarda büyük por çapları tercih edilir.

\"\"

Tamamen otolog olması , dışarıdan bir replasman sıvına ihtiyaç duymamaları çok önemli avantajlarıdır. \"\"