Kan Hastalıkları

Selim Hastalıklar ve Kanserler

Kimler Kana İhtiyaç Duyar?

Kan Transfüzyonu yaygın bir tedavi yöntemidir. Ülkemizde her yıl yaklaşık 1.500.000 ünite transfüzyon yapılmaktadır. Her yaşta insan transfüzyona ihtiyaç duyabilir.

Cerrahi işlem yapılacak (ameliyat) birçok kişi kan transfüzyonuna ihtiyaç duyar çünkü operasyon sırasında kan kaybına uğrarlar. Ör. Kalp ameliyatı olacak olan hastaların tamamına, operasyon esnasında 1-3 ünite kan transfüzyonu yapılır.

Ciddi yaralanmalara maruz kalan insanlar (trafik kazası, ateşli silah yaralanması, savaş, doğal afetler vb.) kaybettikleri kanı yerine konması (hayatının idame ettirebilmesi için) için kan transfüzyonuna ihtiyaç duymaktadırlar.

Ayrıca doğuştan ya da sonradan gelişen bazı hastalıklara sahip kişiler de kan ve kan bileşenlerinin transfüzyonuna ihtiyaç duymaktadırlar. Bunlar;
 

  • Ağır enfeksiyon yada karaciğer hastalığı olanlar, 
  • Aplastik Anemi, Hemolitik Anemi, Demir-Eksikliği Anemisi,  Orak hücre anemisi ve Talasemi vb. gibi birçok hematolojik hastalıklarda,
  • Kronik böbrek hastalığı veya kanser gibi anemiye sebep olabilecek hastalığı olanlar. (kemoterapi ve radyoterapi ciddi anemiye sebep olur)
  • Hemofili ya da Trombositopeni gibi kanama problemi olan hastalar