Kan Hastalıkları

Selim Hastalıklar ve Kanserler

Trombositemi ve Trombositoz Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Trombositemi ve trombositoz kanınızda normalden daha fazla sayıda platelet (trombosit) bulunması durumlarına verilen adlardır. Plateletler kan hücre parçacıklarıdır. Diğer tür kan hücreleri ile birlikte kan iliğinizde yapılırlar.
 
Plateletler kanda hareket ederler ve bir kan damarı hasar gördüğünde oluşabilecek kanamayı durdurmak için birbirlerine yapışarak pıhtı oluştururlar. Plateletlere aynı zamanda trombosit adı da verilir, çünkü kan pıhtısına trombus da denir.
 
Normal platelet sayısı bir mikrolitre kanda 150,000 ile 450,000 arasında değişir.

Genel Özet
Yüksek platelet sayısının nedenleri bilinmiyorsa “trombositemi” terimi tercih edilir. Bu duruma primer ya da esansiyel trombositemi adı verilir.
 
Bu durum kemik iliğindeki bozuk hücrelerin aşırı sayıda platelet yapması sonucu oluşur. Kemik iliği kemiklerin içinde yer alan süngersi dokudur. Kemik iliğinde alyuvarları, akyuvarları ve plateletleri oluşturacak kök hücreler bulunur. Kemik iliğinde çok fazla sayıda platelet yapımına neyin yol açtığı genellikle bilinmemektedir.
 
Primer trombositemide yüksek platelet sayısı tek başına görülebileceği gibi diğer kan hücre bozukluklarıyla bir arada da olabilir. Kandaki platelet sayımı mikrolitrede 500.000 den 1 milyona kadar değişiklik gösterebilir. Bu, çok sık rastlanan bir durum değildir.
 
Yüksek platelet sayımının nedeni başka bir hastalık veya durum ise “trombositoz” terimi tercih edilir. Bu duruma sıklıkla sekonder ya da reaktif trombositoz denir.
 
Sekonder trombositozda platelet sayımı bir mikrolitre kanda genellikle 1 milyonun altındadır. Sekonder trombositoz primer trombositemiden daha sık görülür.
 
Sıklıkla, yüksek platelet sayımı bulgu ve belirtiye sebep olmaz. Nadiren kan pıhtılaşması veya kanama gibi ciddi ve hayatı tehdit eden belirtiler oluşabilir. Bu belirtiler çoğunlukla primer trombositemisi olan kişilerde görülür.
 
Genel Görünüm
Herhangi bir bulgu veya belirti göstermeyen primer trombositemili kişilerde durum kötüye gitmedikçe tedavi gerekmez. Bu durumda olan diğer kişilerde ise tedavi için ilaç verilmesi veya tıbbi işlemlerin uygulanması gerekebilir. Primer trombositemisi olan çoğu kişide ömür süresi normaldir.
 
Sekonder trombositozda tedavi ve genel görünüm altta yatan nedene göre değişir.
 
Thrombositemi ve Thrombositoza Verilen Diğer Adlar
Primer trombositemiye aynı zamanda şu isimler de verilir:
  • Esensiyel trombositemi. Yüksek platelet sayımı tek başına oluşmuşsa (yani başka bir kan hücre hastalığı yoksa) bu terim kullanılır.
  • İdiyopatik trombositopeni.
  • Primer ya da esensiyel trombositoz (bunlar daha az tercih edilen terimlerdir)
Sekonder trombositoza ayrıca şu isimler de verilir:
  • Reaktif trombositoz.
  • Sekonder trombositemi (bu daha az tercih edilen bir terimdir) .