Kan Hastalıkları

Selim Hastalıklar ve Kanserler

Kemik İliği Testi

Kemik İliği, bazı kemiklerinizin içindeki süngerimsi dokudur.
Kemik iliği testleri , genellikle iki ayrı test içerir. Kemik iliği aspirasyonu ve  biyopsisi.

Kemik iliği genellikle arka kalçadan alınır. Burası hem güvenilir hemde ilik dokusunun çok bulunduğu için tercih edilir. Ancak bazı zamanlar göğsün ön tarafından " sternum" denen yerden de yapışabilir.

Yapışacak alan önce steril edilir. Daha sonra uyuşturulur ve  bir şırınga ile sıvı kemik iliği alınır. Alınan örnek boyanarak , mikroskopta hekim tarafından incelenir.Gerekirse özel tetkikler için bir patoloji  uzmanına yollanabilir.

 
\"\"

Bu  örnekten flow sitometri denen ileri bir tetkik , kromozom analizi yada FISH denilen tetkikler istenebilir. Enfeksiyon düşünülüyorsa kültür yollanabilir.


Kemik iliği biyopsisinde ise kemikten özel bir iğne ile küçük bir parça alınır. Alınan  parça patolog tarafından özel işlemlere  ve özel boyamalara tabi tutulur.

\"\"
Bu örneklerde

  • Yeterli hücre sayısı olup olmadığı
  • Hücrelerin büyüklükleri
  • Demir içerip içermedikleri
  • Yüzük şekilli demir birikimi olup olmadığı (myedisplatik anemi )
  • Bir kan kanseri tipi olup olmadığı
  • Başka bir yerden kanser yayılımı olup olmadığı
  • Bir kromozom anomalisi olup olmadığı

değerlendirilir. Doktor aldığı sonuçlara göre sizi bilgilendirir.

Sonuç:

Tam kan sayımı ve kemik iliği gibi tesler , ve daha bir çok hematolojik tetkik mutlaka belirli amaçlarla istenir ve hemen hepsi size yardımcı olmak amacıyladır

İçerikler hazırlanırken, "The Patient Education Institute,Inc.www.x-plain.com" dan yararlanılmıştır.