Kan Hastalıkları

Selim Hastalıklar ve Kanserler

Tam Kan Sayımı (TKS)

\"\"

Tam kan sayımı genellikle aynı anlama gelen İngilizce " Complet blood count" anlamına gelen "CBC- sibisi olarak okunur" olarak ta tanımlanır. TKS size kan örneğinizde hangi tip hücrelerin ne oranda bulunduğunu gösterir.
Eğer doktor TKS’nızda bir bozukluk olduğunu düşünürse sizden ayrıca " kan yayması" isteyebilir. Kan yaymasına çoğunluka çevresel kandan alındığı için hekimler " periferik yayma-PY" adını verirler. Kandan alınan bir damla, cam üzerinde yayılarak özel boyalarla boyanır ve hekim tarafından değerlendirilirler.
PY ve TKS birbirini tamamlayan testlerdir.

Doktorlar TKS’ na bakarak

  • BK sayısını (WBC)
  • BK dağılımını
  • KK sayısını(RBC)
  • Hemoglobin değerini (Hb)
  • Hematokrit (Hct)
  • Platelet sayısını
  • Ortalama eritrosit hacmini (OEH- Meab crpusculer volume-MCV)
  • KK dağılım aralığı (Red Cell Distribution With-RDW)

 

\"\"
Bu testlerin detaylı değerlendirilmesi sonucunda

BK sayısı mm3’de 4,5-10000 arasında olmalıdır. Bu rakamın altında enfeksiyon riski olabilir.

Kandaki değişik BK tiplerinin dağılımı önemlidir. Bu farklılıkların değişik hastalıklarda değişik anlamları olabilir.

KK’nin mm3’teki değeri  4.4-5.8 milyon hücredir. Kadınlarda bu oran 3.9-5.2 milyon civarındadır. Bu değerlerin altında anemiden bahsedilir. Yaşanılan yerin yüksekliği gibi faktörler KK sayısını etkileyebilir.

Hb değeri kandaki oksijen taşıyan proteindir.Bu değerin düşüklüğü anemiye işaret eder.Normal değerleri erkekte  13.8-17.2 ve kadınlarda 12-15.6 gram/dL dir.

Hct değeri kan içindeki KK’lerin hacmini verir . Erkeklerde %41-50 ve kadınlarda % 35-46 civarındadır.

Plateletlerin değeri mm3’te 150,000-450,000 civarındadır.

MCV (OEH ) ortalama KK büyüklüğünü verir. Normal değerleri  80-100 fl dir.
\"\"

Örneğin MCV’niz yüksekte o zaman "makrositer" anemiden bahsedilir. Basit bir vitamin eksikliğimden, alkol kullanımıza, ilaç kullanımına , artmış kk üretimine, tiroid fomksiyonlarında azalmaya ve kemik iliğindeki problemlere bağlı olabilir.

MCV düşük ise  demir eksikliği anemisi , kalıtsal hastalıklar , kemik iliği hastalıkları söz konusu olabilir.

RDW ise kandaki KK’lerin büyüklüklerinin birbirinden farklı olduğunu gösterir. Böyle bir durum var ise değişik problemler olabilir.