Kan Hastalıkları

Selim Hastalıklar ve Kanserler

Aferez işleminin yan etkileri nelerdir?

Aferezin erken komplikasyonları

  • Damar  Erişim Problemleri
  • Sitrat  Reaksiyonları
  • Replasman Sıvılarına Bağlı Komplikasyonlar
  • Üşüme / Titreme
  • Sıvı ve Elektrolit Dengesinde Problemler
  • Hemoliz  (Kan yıkımı)
  • Enfeksiyon


Aferezin geç komplikasyonları

  • B ve C Hepatiti (genellikle işlemden 4 ay sonra ortaya çıkar, ayrıntılı işlem ve kullanıcı analizi, kan bankasına geri bildirim yapılması gerekir)
  • AIDS-HIV enfeksiyonu
  • Enfeksiyon, ağır sepsis (kontamine set, kateter veya replasman sıvısı kullanımına bağlı)